"Ochłodzenie, zwłaszcza powyżej 1400 m npm, sprzyja wiązaniu się wierzchnich warstw w pokrywie (śniegu – PAP), prowadząc do spadku zagrożenia lawinowego" – zakomunikowali ratownicy Grupy Beskidzkiej GOPR. Obecnie jest ono niskie i występuje jedynie na bardzo stromych stokach; dotyczy głównie żlebów, zagłębień terenowych oraz miejsc za przełamaniami terenu, przede wszystkim po północnej stronie masywu.

W niższych partiach, poniżej górnej granicy lasu, śnieg jest mokry.

Ratownicy podali, że stała pokrywa śnieżna występuje od 1150 m npm. W partiach szczytowych Babiej Góry leży go 150 cm. Część szlaków jest nieprzetarta, a na grzbiecie oraz w miejscach wywianych występuje znaczne oblodzenie.

Zagrożenie lawinowe określane jest w pięciostopniowej, rosnącej skali.

GOPR w razie wypadku można wezwać pod bezpłatnym numerem telefonu alarmowego: 985 lub 601 100 300.