- Dzisiaj nastąpiło przekazanie placu budowy. Wykonawca ma na rozbudowę tego odcinka 5 miesięcy. Oczekujemy jednak, że ta inwestycja zakończy się wcześniej. Droga będzie wyłączona z ruchu, ale nie będzie to dotyczyło mieszkańców ulicy Robotniczej - mówi Oskar Malczyk z Referatu Dróg Urzędu Miasta w Trzebini.

Do tej pory ulica nie spełniała wymagań technicznych dotyczących dróg publicznych. Będzie więc poszerzona, zmieni się jej podbudowa i nawierzchnia. Nie będzie natomiast chodnika, zamiast tego zostaną wykonane pobocza.