Na pensję Filipowicza składa się dodatek funkcyjny w wysokości 3450 zł i dodatek specjalny w wysokości 4164 zł.

Dodatkowo od 1 marca przyszłego roku burmistrzowi Zakopanego będzie przysługiwał dodatek za wysługę lat w wysokości 10 proc. wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 1043 zł.

Burmistrz Zakopanego będzie zarabiał więcej niż prezydent Warszawy. Również w czwartek warszawscy radni przyjęli uchwałę określającą wysokość wynagrodzenia Rafała Trzaskowskiego, który będzie zarabiał z tytuły pełnienia obowiązków włodarza stolicy ok. 18 293 zł brutto wraz z dodatkami.

Miesięczne wynagrodzenia wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast są ustalane w oparciu o zapisy ustawy budżetowej, a także innych rozporządzeń i ustaw. Przepisy regulują górny limit wypłat, który nie może być wyższy od 11,2-krotności kwoty bazowej, określonej w ustawie.

Łukasz Filipowicz ma 36 lat i jest najmłodszym w historii burmistrzem miasta pod Giewontem. To zakopiański przedsiębiorca z branży turystycznej. Jest rodowitym Zakopiańczykiem, jest żonaty ma trójkę dzieci. Na burmistrza kandydował z komitetu Przyjazne Zakopane. W latach 2014–2018 Filipowicz był wiceprzewodniczącym Rady Miasta Zakopane. W wyborach pokonał kandydatkę PiS i byłą wiceburmistrz Zakopanego, Agnieszkę Nowak-Gąsienicę.