Średnia 24,2 punktu w samym Nowym Sączu to minimalnie powyżej średniej wojewódzkiej. Maksymalnie można było zdobyć 40 pkt. Jeśli chodzi o powiaty, to najlepiej w regionie wypadł powiat gorlicki ze średnią 22, 98 punktu. Najwyższą liczbę punktów wśród nowosądeckich szkół zdobyła Katolicka Szkoła Podstawowa uzyskując 29,9 punktu. Wśród placówek publicznych najlepiej spisały się Szkoły Podstawowe nr 7, nr 11 i nr 3 zdobywając co najmniej 25 punktów.

Sławomir Wrona/aw