Sprzątanie starego cmentarza to fragment większego projektu, którego celem jest zachowanie najstarszej sądeckiej nekropolii. Dzięki społecznym staraniom udało się wpisać znajdujące się tam nagrobki na listę zabytków. Zbiórka pieniędzy pozwoliła też rozpocząć renowację jednego z najbardziej zniszczonych nagrobków.