Oprócz produkcji podpałki ekologicznej niepełnosprawni zajmują się sprzątaniem, mają też do dyspozycji pracownię poligraficzną czy niszczenia dokumentów. Zakładem Aktywności Zawodowej kieruje Stowarzyszenie Promyk z Gostwicy.