W tym roku po raz pierwszy akcja sprzątania cmentarza byłą połączona z przypomnieniem jednej z ważnej dla historii miasta postaci, pochowanej na tej nekropolii.

To Johan Johanides, burmistrz miasta Nowego Sącza w latach 1870-1872. Jest nim związana legenda, która mówi o tym, że Johanides zrzekł się własnej pensji jako burmistrz i za te pieniądze wybrukował rynek w Nowym Sączu

- mówi zaangażowana w akcję ratowania starego cmentarza w Nowym Sączu Agnieszka Filipek, z sądeckiego oddziału Archiwum Narodowego w Krakowie.

Oprócz sprzątania nekropolii Stowarzyszenie Wyznaczamy Nowe Kierunki pozyskuje też pieniądze na odnowienie znajdujących się tam nagrobków. Pieniądze zbierane są w ramach akcji Ratujmy Sądeckie Nekropolie i poprzez internetową zrzutkę, w której udało się już zebrać blisko 18 tys. zł.