·         Ukraińcom, którzy przybyli do Polski w związku w związku trwającą tam wojną powinna być zapewniona pomoc medyczna, w sytuacji, gdy jej potrzebują
·         Za świadczenia zapłaci Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków z budżetu państwa
·         Przepisy obejmą placówki medyczne, które mają podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.
·         Od 27 lutego Teleplatforma Pierwszego Kontaktu działa w języku ukraińskim.

Obywatelowi Ukrainy, który przybył do Polski w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy, i który zgłosi się z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej, czy szpitala należy udzielić adekwatnej pomocy medycznej.
Dotyczy to obywateli Ukrainy, którzy posiadają zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Przepisy obejmą placówki medyczne, które mają podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zmiany w prawie będą obowiązywały z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 roku.
 
Udzielenie i rozliczenie świadczeń jak dla polskich pacjentów

Zasady udzielania świadczeń medycznych dla obywateli Ukrainy oraz ich rozliczania będą identyczne, jak w przypadku polskich pacjentów. Obywatele Ukrainy będą posiadać dodatkowy tytuł uprawniający do świadczeń zdrowotnych w Polsce.
Za świadczenia zapłaci Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków z budżetu państwa. Podstawą rozliczeń będą stawki zapisane w umowach z NFZ.
Pacjent z Ukrainy. Jak powinny zachować się placówki medyczne?
Trwa przygotowanie specjalnych rozwiązań prawnych, ale świadczeniodawcy, gdy trafi do nich pacjent z Ukrainy, już teraz:
·         nie powinni odmawiać mu pomocy
·         nie powinni odsyłać pacjenta do innego świadczeniodawcy
·         nie powinni domagać się od niego zapłaty za udzielone świadczenia i nie powinni wystawiać za nie faktur
·         powinni ewidencjonować odrębnie każdy przypadek udzielenia pomocy obywatelowi Ukrainy na podstawie danych z paszportu i/lub z innego dokumentu podróży albo z zaświadczenia wydanego przez Straż Graniczną RP.

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu w języku ukraińskim

Od 27 lutego Teleplatforma Pierwszego Kontaktu działa w języku ukraińskim. Jeden bezpłatny numer dla całej Polski to 800 137 200
Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK) jest dostępna poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, czyli:
·         od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 następnego dnia
·         w soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8:00 do 8:00 następnego dnia
Z TPK można skorzystać w sytuacji:
·         nagłego zachorowania, poza godzinami pracy POZ,
·         nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących stan bezpośredniego zagrożenia życia, a zastosowane środki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
·         gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może znacząco niekorzystnie wpłynąć na Twój stan zdrowia.
Osoba dzwoniąca na TPK otrzyma poradę pielęgniarki/położnej lub lekarza w formie telekonsultacji.