Sprawa ma dotyczyć nieruchomości, która miała zostać przejęta w niejasnych okolicznościach przez władze samorządowe. Darczyńcą miał być jeden w mieszkańców gminy Szerzyny, którego stan zdrowia budził wątpliwości co do pełni praw dysponowania własnym majątkiem. Na takie rozwiązanie zgodził się wójt gminy Szerzyny i jego notariusz. Obaj usłyszeli zarzuty przekroczenia uprawnień - mówi prokurator Janusz Kowalski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

Prokurator zastosował środki zapobiegawcze wolnościowe, czyli zabezpieczenie majątkowe i dozór policji oraz zakaz kontaktowania się z innymi podejrzanymi.

Jak informuje prokurator Janusz Kowalski - wobec Grzegorza Gotfryda postawiono zarzuty, ale nie trafił do aresztu. Będzie odpowiadał z wolnej stopy. Podobnie jak notariusz, który podpisał dokumenty, zdaniem prokuratury  łamiące przepisy i związane z zarzutami wobec wójta. Sprawa jest rozwojowa, a krakowska prokuratura nie wyklucza, że może dość do kolejnych zatrzymań.