Dyrektor muzeum podkreśla, że dotykać będzie można replik eksponatów, więc nie ma obaw, że będą narażone na uszkodzenie.  Muzeum stara się udostępniać coraz więcej replik nie tylko osobom niepełnosprawnym, ale także podczas pokazowych lekcji.

Wyjątkowa akcja dedykowana niepełnosprawnym odbędzie się w tarnowskich muzeach. Rozpocznie się już od najbliższego poniedziałku. Są jeszcze wolne miejsce i zorganizowane grupy niepełnosprawnych mogą zapisać się na zwiedzanie. Więcej informacji na stronie internetowej tarnowskiego muzeum okręgowego.