W poszukiwaniu miejsca na zjazdy na sankach warto brać pod uwagę bezpieczeństwo - to czy po zjeździe z górki nie ma ulicy i oczywiście drzew, czy innych przeszkód. W Tarnowie popularnymi miejscami na zjazdy na sankach oprócz górki na osiedlu Westerplatte jest także bezpieczny teren Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Wojska Polskiego oraz Park Sanguszków.

Warto nie odkładać też jazdy na sankach, bo w przyszłym tygodniu spodziewane jest ocieplenie.