- Mamy już fazę finalną. Roboty związane z przełożeniem sieci infrastruktury podziemnej i budowy tej sieci ostały zakończone. Teraz wykonawca skupia się na warstwach bitumicznych. Zakładamy, że inwestycja zakończy się jeszcze w grudniu, ale pełną przejezdność zyskamy już w listopadzie - mówi dyrektor Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie, Artur Michałek.

Prace kosztują prawie 12 milionów złotych, z czego prawie 4,5 miliona złotych to dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury.