By pobić rekord, potrzeba było co najmniej 101 osób. Czy się udało, okaże się za kilka dni, gdy przeanalizowane zostaną zdjęcia z sobotniego przedsięwzięcia.