- Trzeba się spodziewać każdego werdyktu, także niekorzystnego dla nas. Wtedy mieszkańcy zapowiadają odwołania od decyzji SKO. Będą kolejne instancje. Będzie to pewnie takie przeciąganie liny - mówi wójt Gminy Lisia Góra Arkadiusz Mikuła.

W podobnej sytuacji kilka lat temu udało się namówić innego inwestora do zmiany lokalizacji budowy masztu telefonii komórkowej w Nowych Żukowicach. Jednak w przypadku Pawęzowa firma chce wybudować taką wieżę na działce, którą w tym celu specjalnie kupiła w centrum miejscowości. Firma nie chce z tego rezygnować. Na budowę masztu w tym miejscu nie chcą się z kolei zgodzić mieszkańcy Pawęzowa.