Przekazanie światełka zaplanowano w katedrze w Popradzie. Następnie światło dotrze na Głodówkę, gdzie w południe odprawiona zostanie msza przy kaplicy. Wieczorem światło zostanie przekazane do Ukrainy w pasie granicznym w Medyce.

Betlejemskie Światło Pokoju to międzynarodowa sztafeta, w ramach której płomień z Groty Narodzenia Pańskiego obiega cały świat, niosąc nadzieję. W Polsce światło trafi m.in. do prezydenta, marszałków, premiera, ale także do ludzi, organizacji i instytucji, które każdego dnia wspierają osoby z Ukrainy. W tym roku wydarzeniu towarzyszy przesłanie „Światło dla Ciebie”.