Projekt o wartości 10 milionów euro jest współfinansowany w ramach pierwszego programu grantowego przeznaczonego na budowę sieci centrów monitorowania bezpieczeństwa w UE. Rozwój poszczególnych centrów  w założeniu ma prowadzić do skuteczniejszego monitorowania, wykrywania i reagowania na cyberataki, pomagając chronić tym samym dane osobowe studentów, pracowników i naukowców, prawa własności intelektualnej oraz kluczowe technologie.

SOCCER ma zwiększyć  możliwości monitorowania i wykrywania cyberzagrożeń. Chodzi również o budowanie wiedzy i dzielenie się najlepszymi praktykami w sektorze akademickim, szczególnie na uniwersytetach i w organizacjach badawczo-technologicznych, które są narażone na istotne ataki, wyciek danych czy próby przejęcia konkretnych rozwiązań powstających w uczelniach.

- Wraz z pozostałymi partnerami z konsorcjum, a także we współpracy z biznesem zainicjujemy powstanie międzyuczelnianej i międzynarodowej bazy danych o cyberincydentach w sektorze akademickim, co pozwoli nam na zwiększenie świadomości i poprawi zdolność reakcji na zagrożenia dla naszych sieci – podkreśla Izabela Albrycht, Dyrektor Centrum Cyberbezpieczeństwa, kierownik projektu SOCCER. - Celem jest także podnoszenie odporności uczelni na rosnącą liczbę cyberataków wymierzonych w sektor akademicki. Wpisuje się to także w wysiłki na rzecz budowania cyberbezpieczeństwa krajów wschodniej flanki NATO i starań Unii Europejskiej, która postuluje aktywne działania w obszarze cyberobrony kluczowych obiektów infrastrukturalnych, ochrony danych osobnych i przemysłowych, a także własności intelektualnej i krytycznych technologii – dodaje Albrycht.

W międzynarodowym konsorcjum, oprócz AGH, która jest liderem, biorą udział także: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Tomas Bata University, Masaryk University oraz CESNET z Czech, Pavol Jozef Šafárik University ze Słowacji, Mykolo Romerio Universitetas z Litwy, Tartu University z Estonii.