18. apríla bol Medzinárodný deň pamiatok a sídiel a preto je hosťom relácie Robert Schmidt, sprievodca po Krakove. Tentokrát sa porozprávame o kultúrnom dedičstve poľsko-slovenského pohraničia a pripomenieme dôležité osobnosti, ktoré v tomto priestore pôsobili a pričinili sa k ochrane pamiatok alebo ich sprístupneniu širšej verejnosti. Vypočujte si náš rozhovor.