Opowiedzą o nich: Maciej Gnyszka –  założyciel oraz Marcin Konik-Korn – Prezes Towarzystwa Biznesowego w Krakowie.

Zapraszam!

Lidia Jazgar