Wspólnota działa w ponad 150 krajach, gdzie funkcjonuje blisko 180 tysięcy grup. Wspólnota nie prowadzi oficjalnych statystyk, ale ocenia się, że w mityngach grup AA spotyka się ponad dwa miliony alkoholików. W Polsce istnieje 2800 grup.
Wspólnota Anonimowych Alkoholików powstała w 1935 r. w Akron w USA. Dwaj alkoholicy – makler giełdowy Bill W. oraz lekarz – chirurg Bob S. odkryli, że rozmowa alkoholików, którzy chcą uwolnić się od picia alkoholu pozwala na zatrzymanie obsesji picia. Zaczęli szukać innych zainteresowanych tą ideą i tak powstały mityngi AA. Potem zauważyli, że dla utrzymania abstynencji konieczne jest dokonanie pewnej przemiany duchowej oraz stałe działanie w niesieniu pomocy innym cierpiącym. W 1939 r. wydali książkę pt. „Anonimowi Alkoholicy”, w której opisali swoje doświadczenia powracania do zdrowia w oparciu o Program Dwunastu Kroków. Wspólnota rozrastała się w szybkim tempie, a artykuł dziennikarza Jacka Alexandra w „Saturday Evening Post” w 1941 r. spowodował wielki rozgłos w całych Stanach Zjednoczonych. W Polsce pierwsza grupa AA „Eleusis” powstała w 1974 r. w Poznaniu i istnieje do dzisiaj. W sierpniu 2024 r. Wspólnota AA w Polsce będzie świętować swoje 50-lecie (www.50lat.aa.org.pl).