Rak prostaty należy do najliczniej rozpoznawanych nowotworów w Europie. W lego leczeniu, mimo początkowej skuteczności najczęściej stosowanej terapii pozbawienia androgenów, ostatecznie komórki nowotworowe często przystosowują się do jego niskich stężeń i rozwijają się w kierunku raka opornego na kastrację. "Celem naszego projektu jest opracowanie nowej grupy niskocząsteczkowych modulatorów, skutecznych w leczeniu raka prostaty opornego na kastracje. Proponujemy  zastosowanie chimerycznych, dualnych modulatorów, zdolnych do zmian w sygnalizacji androgenowej oraz PI3K/AKT" – powiedział dr inż. Przemysław Zaręba z Katedry Technologii Chemicznej i Analityki Środowiskowej Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK.

W projekcie, sfinansowanym z projektu LIDER,  zaplanowano ocenę aktywności przeciwnowotworowej in vitro i in vivo oraz badanie mechanizmu działania opracowanych związków. Najbardziej aktywne ligandy zostaną przebadane pod kątem potencjalnej toksyczności. Prace nad nowymi cząsteczkami będą prowadzone z zastosowaniem ekologicznych metod syntezy.

LIDER jest programem NCBiR skierowanym do naukowców na początku kariery. Jego celem jest poszerzenie kompetencji w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem podczas realizacji projektów, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,8 mln zł.