Dla milionów dzieci na całym świecie wejście w „świat języka” oznacza zetknięcie się z kilkoma systemami językowymi równocześnie. Opanowanie dwóch lub więcej języków jest dziś dla wielu  koniecznością.
Ponad połowa populacji świata jest obecnie dwujęzyczna lub wielojęzyczna. Oznacza to, że jeśli ktoś posługuje się tylko jednym językiem, to należy obecnie do mniejszości. Istnieją pewne oczywiste korzyści płynące z faktu posługiwania się więcej niż jednym językiem, w szczególności zdolność komunikowania się z ludźmi z różnych części świata w celach społecznych czy zawodowych. Niewątpliwie sprawia to, że dwujęzyczność jest bardzo cenną umiejętnością. Czy jednak fakt posługiwania się więcej niż jednym językiem oferuje jakieś dodatkowe korzyści na poziomie codziennego funkcjonowania? Jaki wpływ ma znajomość kilku języków na nasze codzienne funkcjonowanie?

O badaniach nad wielojezycznością i jej wpływem na funkcje poznawcze mówi Patrycja Kałamała, doktorantka z Instututu Psychologii UJ,  która otrzymała w tym roku stypendium Fundacji Nauki Polskiej dla młodych, obiecujących naukowców. Audycję przygotowała Ewa Szkurłat.