W Polsce z kolei małopolski RDOŚ na przykład testował  drony przy lokalizacji i monitoringu stanowisk bardzo rzadkiej rośliny, pierwiosnki omączonej, której jedyne stanowisko znajduje się w Beskidzie Sądeckim. "Drony coraz częsćiej są wykorzystywane w naukach przyrodniczych" -  mówi dr Maciej Liro z Instytutu Ochrony Przyrody PAN

Za pomocą drona można też kontrolować  stan zdrowotny roślin  na obszarach trudnodostępnych takich jak bagna i mokradła. Zastosowanie kamery termalnej, wielo- lub hiperspektralnej umożliwia dostrzeżenie niepokojących sygnałów znacznie wcześniej niż będą one widoczne gołym okiem. Daje to szansę na odpowiednio szybkie podjęcie działań mających na celu ochronę danego terenu (np. siedlisk chronionych roślin i zwierząt) przed niekorzystnymi zmianami. Za pomocą kamery termalnej możemy odczytać temperaturę powierzchniową roślin. Wiadomo, że w przypadku ich przesuszenia temperatura będzie wyższa, temperatury niskie świadczą o niezaburzonych procesach życiowych.

Audycję przygotowała Ewa Szkurłat


Ewa Szkurłat