Dr Przemysław Danek z Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk, chce wyhodować ludzką wątrobę i w ten sposób zbadać długotrwałe działanie neuroleptyków na ten organ. Tradycyjne leki bowiem stosowane na zaburzenia  psychiczne wywołują wiele chorób wątroby. Z kolei działanie uboczne leków przeciwpsychotycznych  najnowszej generacji nie zostało dostatecznie  zbadane zaś opublikowane wyniki nie są miarodajne.  - Dlatego niezbędne są ekspertyzy, które sprawdzą długofalowe skutki zażywania neuroleptyków na ludzką wątrobę - przekonuje naukowiec.

Dr Przemysław Danek pracuje w  Zakładzie Farmakokinetyki i Metabolizmu Leków, jest laureatem Nagrody Prezesa Rady Ministrów za  doktorat: ,,Interakcje nowych atypowych neuroleptyków z cytochromem P450". Jest również beneficjentem stypendium Ministra Edukacji i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.