Informacje o imieninach Krzysztofa w Pałacu Krzysztofory tutaj: https://www.muzeumkrakowa.pl/aktualnosci/imieniny-sw-krzysztofa-z-duchami