„Łemkowszczyzna, którą zapamiętali, to był raj na ziemi – kraj mlekiem i miodem płynący, pełen uprawianych pól i bujnych sadów, z lasami pełnymi poziomek, malin, borówek i grzybów. Tymczasem pod nieobecność gospodarzy pozwolono, by budynki niszczały, a pastwiska i łąki zarastały samosiejką.” Dziś wielu z różnych stron Polski przyjeżdża do Olchowca w Beskidzie Niskim. Nie tylko Łemkowie, ale też Polacy zakochani w tych ziemiach i kulturze autochtonów.