Krzysztof Durek - radny miasta Krakowa (PIS), wieloletni policjant, a wcześniej milicjant. Przez 10 lat kierował zespołem policjantów prowadzących postępowania w sprawach zabójstw i napadów w Komendzie Wojewódzkiej Policji. W latach 1981-1990 był wydalony ze służby. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, złotym medalem za zasługi dla Policji, a także medalem Pro Memoria Prasy Podziemnej. Członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy Prezydencie Miasta Krakowa.