Dr Małgorzata Jantos - radna Miasta Krakowa od 2002 roku. Przewodnicząca Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miasta. Do grudnia 2015 roku - członek Platformy Obywatelskiej, od maja 2016 r. - w Nowoczesnej. Nauczyciel akademicki, wykładowca w Zakładzie Filozofii i Bioetyki UJ CM, gdzie prowadzi m.in. zajęcia z etyki, deontologii oraz historii filozofii. Przez 22 lata prowadziła działalność biznesową, otwierając w 1991 roku jedną z pierwszych szkół prywatnych w powojennej Polsce. Jest aktywna społecznie - współpracując z towarzystwami wspierającymi zdrowie, organizując akcje związane z profilaktyką czy też wspierając organizacje zajmujące się opieką nad zwierzętami. Wielbicielka jazzu, a szczególnie twórczości Zbigniewa Seiferta.

Posłuchaj rozmowy z dr Małgorzatą Jantos