Radio Kraków
  • A
  • A
  • A
share

Marzeniem każdego artysty jest, by obraz znalazł się wśród ludzi - mówi Eugeniusz Gerlach

Jeden z najciekawszych krakowskich malarzy , uczeń Wacława Taranczewskiego i Mieczysława Wejmana w 2016 roku świetuje 75. rocznicę urodzin i 50. pracy artystycznej . Eugeniusz Gerlach 13 maja był gościem Jolanty Drużyńskiej w Kole kultury.

E.Gerlach w swojej pracowni. Fot.J.Drużyńska

Jolanta Drużyńska rozmawia z Eugeniuszem Gerlachem
Malarstwo Eugeniusza Gerlacha

Eugeniusz Gerlach urodził się w roku 1941 w Bieniawie k. Tarnopola (na Kresach Wschodnich – terytorium II Rzeczpospolitej Polskiej). W 1946 roku przyjechał na ztzw. ziemie odzyskane. W 1960 roku ukończył we Wrocławiu Liceum Sztuk Plastycznych  a potem wyjechał do Krakowa  W latach 1960-1966  studiował na Wydziale Malarstwa i Grafiki krakowskiej ASP.  Malarstwo sztalugowe i architektoniczne studiował w pracowni prof. Wacława Taranczewskiego, natomiast grafikę warsztatową u prof. Mieczysława Wejmana. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1966 roku. Promotorami jego pracy dyplomowej byli m.in. Wacław Taranczewski, Czesław Rzepiński, Jonasz Stern i Hanna Rudzka-Cybisowa. Mieszka i pracuje w Krakowie - Nowej Hucie . Od 1966 roku e. Gerlach jest członkiem ZPAP . Uczestniczył w ponad 50 wystawach zbiorowych i ok 70 indywidulanych. Jest laureatem  licznych nagród i wyróznien w konkurasch plastycznych . Dwukrotnie otrzymał Stypendium Ministra Kultury i Sztuki.
Obrazy autorstwa Eugeniusza Gerlacha znajdują się w wielu muzeach i instytucjach, a także w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą (m.in. w Kanadzie, USA, Francji, Niemczech, Szwecji, Austrii, RPA).


Stanisław Tabisz , Kraków 2011

"Obrazy Eugeniusza Gerlacha nasuwają skojarzenia ze znanymi i wyraziście odkrywczymi, awangardowymi zjawiskami malarstwa XX wieku. Artysta (...)malując obrazy staje się sukcesorem i kontynuatorem tradycyjnych nurtów sztuki XX wieku eksponujących formę, kształt, zwielokrotniających i trzymających w ryzach silną ekspresję czystego koloru apodyktyczną dynamiką linii... 

 

dr Władysław Serwatowski, Warszawa 2013

"Wyraziste obrazy z unikalną konstrukcją i precyzyjnie położonym kolorem czynią Eugeniusza Gerlacha pierwszym w Polsce konstruktywistą, kolorystą i witrażystą". 
"Piękne i oryginalne malarstwo Gerlacha przynosi posiadaczom sztuki więcej satysfakcji niż papiery wartościowe na giełdzie"


Janusz Janowski, Gdańsk 2014

"Eugeniusz Gerlach należy do artystów, których twórczość zwykło się określać mianem „osobnej”. Świadomie pozostając obok aktualnych trendów, kontynuuje i rozwija on kierunek obrany na początku drogi artystycznej, oferując odbiorcy spójną wizję malarskiego świata" 

 

 

jd

Wyślij opinię na temat artykułu

Kontakt

Sekretariat Zarządu

12 630 61 01

Wyślij wiadomość

Dodaj pliki

Wyślij opinię