" Einstein nie nosił skarpetek, a prof.Reinhold Bertlmann nosi, ale nigdy nie do pary . Skarpetkowy fenomen Bertlama to temat do poważnych rozważań o splataniu kwantowym." To będzie spotkanie  z autorem przeszło 200 prac naukowych między innymi z teorii względności, czarnych dziur, promieniowania grawitacyjnego i ciemnej materii.