15 X to dzień Dziecka Utraconego.

Jak pomóc rodzicom i nauczyć się wzajemnej empatii - o tym rozmawiają goście programu: 

Magdalena Guziak-Nowak z Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka; 
pani Anna - mama dzieci utraconych;

ks. dr Paweł Gałuszka - dyr. Wydziału Duszpasterstwa rodzin w Kurii Metropolitalnej w Krakowie.