Państwa i moim gościem jest  Wit Piotr Chlondowski OFM – franciszkanin, doktor teologii dogmatycznej, wykładowca WSD w Katowicach Panewnikach, specjalizuje się w dziedzinach: pneumatologia, teologia charyzmatów i objawień prywatnych, nowe ruchy kościelne, teologia Josepha Ratzingera, ekumenizm.