Radio Kraków
  • A
  • A
  • A
share

"Pejzaże regionalne" Audycja z dn. 14.04. 2024 r.

(fot. Jakub Hałun/Wikipedia)

ZAGADKA HISTORYCZNA (14.04.)

POLSKIE TOWARZYSTWO KRAJOZNAWCZE powstało w 1906 r. w WARSZAWIE i obejmowało swoim zasięgiem zabór rosyjski.

Aleksander Janowski (1922) - wspólzałożyciel Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (fot.Wikipedia)

Aleksander Janowski (1922) - wspólzałożyciel Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (fot.Wikipedia)

Na jego odznace umieszczone zostały herby miejskie: Warszawy, Krakowa i Poznania jako symbolicznych stolic zaborów, a w środku wizerunek ruin jednego z polskich zamków.

Którego?  Proszę podać jego nazwę.

ADRES INTERNETOWY: [email protected]

                                            do godz. 7.30 dnia 14.04.2024 r.

UPOMINKI:

płyta CD "FOREVER " Tomka Wachnowskiego

płyta CD "KONCERT W ROZMARINO" Sławka Wierzcholskiego i " Nocnej Zmiany Bluesa"

płyta CD "Wracają słowa, wracają dźwięki. 95 lat Radia Kraków".

II tom książki "NOWY TARG MOJE MIASTO" Marka Stanisława Fryźlewicza

album " ŚWIATY RÓWNOLEGŁE" Zbigniewa Hołdy

Ks. T. Isakowicz- Zaleski, rok 2013 (fot. Jwdys/Wikipedia)

Ks. T. Isakowicz- Zaleski, rok 2013 (fot. Jwdys/Wikipedia)

Zmarły 9 stycznia 2024 r. ks. TADEUSZ ISAKOWICZ - ZALESKI, duchowny katolicki obrządków ormiańskiego i łacińskiego, w 1999 r. wydał opracowaną przez siebie książkę "JAN ZALESKI. KRONIKA ŻYCIA".

Powstała ona z połączenia kilku rękopisów jego ojca JANA ZALESKIEGO (1926 - 1981) filologa, docenta Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie.

Pierwsze wydanie zostało później poszerzone o nowe teksty.

M. Ostrowska (fot.Marian Lewicki)

M. Ostrowska (fot.Marian Lewicki)

MARIA OSTROWSKA - emerytowana nauczycielka języka polskiego Liceum Ogólnokształcącego w KRZESZOWICACH ma w swej bibliotece egzemplarz tej książki z cenną dedykacją.

Opowiada o krzeszowickim, powojennym epizodzie w życiu Jana Zaleskiego, jakże ważnym dla polskiej rodziny ekspatriowanej po II wojnie światowej z MONASTERZYSK nad rzeką KOROPIEC (w czasie II RP w województwie tarnopolskim).

MONASTERZYSKA, kościoł pw. Wniebowzięcia NMP (fot. Rbrechko/Wikipedia)

MONASTERZYSKA, kościoł pw. Wniebowzięcia NMP (fot. Rbrechko/Wikipedia)

Posłuchaj!

Park Koropiecki (fot. Topilin/Wikipedia)

Park Koropiecki (fot. Topilin/Wikipedia)

PIWNICZNA - ZDRÓJ (fot. Jerzy Opioła/Wikipedia)

PIWNICZNA - ZDRÓJ (fot. Jerzy Opioła/Wikipedia)

E. Lebdowicz (fot. ze zbiorów MGOK w Piwnicznej - Zdroju)

E. Lebdowicz (fot. ze zbiorów MGOK w Piwnicznej - Zdroju)

10 kwietnia 2024 r. przypada 30. rocznica Śmierci EUGENIUSZA LEBDOWICZA, rodowitego piwniczanina, współzałożyciela w 1965 r. Zespołu Regionalnego "DOLINA POPRADU".

Zespół Regionalny

Zespół Regionalny "Dolina Popradu" - fot. Iza Kulig

Był przede wszystkim nauczycielem - polonistą, z akademickim przygotowaniem, wychowawcą, ale też bibliotekarzem, dziennikarzem (w latach 60. korespondentem terenowym „Dziennika Polskiego”), turystą – organizował i prowadził dla młodzieży wakacyjne obozy wędrowne.

Eugeniusz Lebdowicz to wielki miłośnik gór i regionu piwniczańskiego oraz fotografii.

Działał w różnych zespołach artystycznych: grał w orkiestrze OSP, orkiestrze mandolinistów „Echo”, występował w amatorskim teatrze piwniczańskim.

M. Lebdowiczowa (fot. B.Paluchowa)

M. Lebdowiczowa (fot. B.Paluchowa)

Wspominają go: jego małżonka MARIA LEBDOWICZOWA (od 1955 r. mieszkanka PIWNICZNEJ - ZDROJU), regionalistka i poetka WANDA ŁOMNICKA - DULAK oraz ANDRZEJ TOMASIAK, członkowie Zespołu "Dolina Popradu".

W.Dulak - Łomnicka (fot. Leszek Zegzda)

W.Dulak - Łomnicka (fot. Leszek Zegzda)

Posłuchaj!

A. Tomasiak

A. Tomasiak

Portret Hanny Czeczottowej ok. 1950 r. (fot. zbiory rodzinne)

Portret Hanny Czeczottowej ok. 1950 r. (fot. zbiory rodzinne)

HANNA CZECZOTTOWA (1888 - 1982) była uczoną specjalizującą się w paleobotanice i fitogeografii.

To organizatorka pracowni paleobotanicznej i pracownik naukowy Muzeum Ziemi PAN, badaczka flor kopalnych, autorka opracowań flory bursztynu bałtyckiego oraz flory mioceńskej z Kopalni Węgla Brunatnego "Turów".

Kopalnia Węgla Brunatnego

Kopalnia Węgla Brunatnego "TURÓW' - fot. Julian Nycza/Wikipedia)

Miała także krakowski epizod w swoim życiorysie.

Przyjechała do Krakowa wraz z mężem HENRYKIEM CZECZOTEM (ur.1875), któremu Akademia Górnicza zaproponowała objęcie katedry i profesurę, ale kilka lat po jego śmierci,(zmarł w 1928 r). przeniosła się do Warszawy.

H. Czeczott ( fot. Archiwum AGH)

H. Czeczott ( fot. Archiwum AGH)

Posłuchaj prof. STEFANA WITOLDA  ALEXANDROWICZA

Prof. JANUSZ SKALSKI (Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego) jest autorem książki "Medycyna w Polsce od czasów najdawniejszych do upadku I Rzeczpospolitej".

Włodzimierz I Wielki (fot. Wikiepdia)

Włodzimierz I Wielki (fot. Wikiepdia)

Dziś przypomni kto uważany jest za pierwszego znanego lekarza Polaka.

To niejaki JAN SMERA, który działał pod koniec X w. w otoczeniu Włodzimierza I Kijowskiego.

Ogród botaniczny Uniwersytetu Padewskiego (fot.Wikipedia)

Ogród botaniczny Uniwersytetu Padewskiego (fot.Wikipedia)

Natomiast pierwszy Polak z tytułem doktora medycyny, który zdobył w 1307 r. na Uniwersytecie w Padwie, to AJMERYK (Aimericus Polonus).

Posłuchaj!

BOLESŁAW CZAPKIEWICZ (1873 - 1942) to malarz, pedagog i archeolog.

Urodził się i wychował w SKAWINIE, gdzie jego ojciec TOMASZ był radnym, kupcem i handlarzem tytoniu.

Bolesław wykazywał zdolności artystyczne i pobierał nauki w Krakowie i Monachium oraz podróżował po Włoszech.

B.Czapkiewicz z żoną Marią z Sokólskich, synem Andrzejem i wnukiem Wojtkiem

B.Czapkiewicz z żoną Marią z Sokólskich, synem Andrzejem i wnukiem Wojtkiem

W 1903 r. po zawarciu małżeństwa przeprowadził się z żoną i córką do TARNOWA, gdzie rodziły się kolejne dzieci: 4 córki (jedna zmarła w młodości) i syn.B.Czapkiewicz - praca egzaminacyjna na nauczyciela (Archiwum UJ)

B.Czapkiewicz - praca egzaminacyjna na nauczyciela (Archiwum UJ)

Bolesław Czapkiewicz do 1912 r. był asystentem rysunków odręcznych w C.K. Wyższej Szkole Realnej, a potem objął pracę w I C.K.Gimnazjum.

B. Czapkiewicz

B. Czapkiewicz "Pejzaż ze strumykiem" (zbiory Muzeum Ziemi Tarnowskiej)

Jego sylwetkę przedstawiła w 28. numerze "Rocznika Tarnowskiego" historyk ANNA ŻALIŃSKA, pracownik Muzeum Ziemi Tarnowskiej, autorka artykułu " BOLESŁAW CZAPKIEWICZ. MALARZ, PEDAGOG, ARCHEOLOG".B.Czapkiewicz

B.Czapkiewicz "Pejzaż z okolic Tarnowa" - ze zbiorów Muzeum Ziemi Tarnowskiej

Posłuchaj!

Autor:
Jan Stępień

Wyślij opinię na temat artykułu

Najnowsze

Kontakt

Sekretariat Zarządu

12 630 61 01

Wyślij wiadomość

Dodaj pliki

Wyślij opinię