Radio Kraków
  • A
  • A
  • A
share

"Pejzaże regionalne" Audycja z dn. 31.12.2023 r.

Binarowa k/Biecza (fot. Henryk Bielamowicz/Wikipedia)

ZAGADKA REGIONALNA (31.12)

Przed 22. laty 31 stycznia 2001 r. w KRAKOWIE zmarł historyk sztuki, konserwator zabytków, znawca i obrońca zabytków architektury drewnianej.

Urodził się w 1924 r. w Krakowie.

Po studiach prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończył na tej uczelni podyplomowe studia z metodologii badań nad sztuką.

(fot. Archiwum Politechniki Krakowskiej)

(fot. Archiwum Politechniki Krakowskiej)

W 1988 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w specjalności historii sztuki za pracę "Kościoły drewniane w Małopolsce".

Sękowa k/Gorlic ( fot. Henryk Bielamowicz/Wikipedia)

Sękowa k/Gorlic ( fot. Henryk Bielamowicz/Wikipedia)

Przyczynił się walnie do wpisania w 2003 r. na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO drewnianych małopolskich kościołów w BINNAROWEJ k/Biecza, DĘBNIE PODHALAŃSKIM, LIPNICY MUROWANEJ i SĘKOWEJ k/Gorlic.

Dębno Podhalańskie (fot. H.Bielamowicz/Wikipedia)

Dębno Podhalańskie (fot. H.Bielamowicz/Wikipedia)

Proszę podać jego imię i nazwisko.

Lipnica Murowana (fot. Jakub Hałun/Wikipedia)

Lipnica Murowana (fot. Jakub Hałun/Wikipedia)

ADRES INTERNETOWY: [email protected]

                                             do godz. 7.30 dnia 31.12.2023 r.

UPOMINKI:

2 egzemplarze II tomu " WIELKIEJ KSIĘGI FRASZKO TERAPII" Marcina Urbana.

3 egzemplarze "KSIĘGI DOBREGO HUMORU" Marcina Urbana

Historyk WOJCIECH SYPEK przygotowuje do druku publikację "TADEUSZ TERTIL - TARNOWSKI MĄŻ STANU", która ukaże się w marcu 2024 r.

Wyjaśnia jak rozpoczęła się kariera tego prawnika w tarnowskiej Radzie Miejskiej.

T.Tertil jako burmistrz  (fot. Archiwum Rodziny Tertilów)

T.Tertil jako burmistrz (fot. Archiwum Rodziny Tertilów)

TADEUSZ TERTIL (1864 - 1925) radnym został w 1906 r. a w styczniu roku 1907, po rezygnacji burmistrza WITOLDA ROGOYSKIEGO (1841 -1916), objął urząd burmistrza Tarnowa.

W.Rogoyski  (fot.

W.Rogoyski (fot. "Nowości Ilustrowane" nr 45 z 1911 r./Wikipedia)

Czym Tadeusz Tertil zasłużył się dla miasta, czym było obchodzone uroczyście 24.11.1910 r. "Święto Inwestycji" ?

Posłuchaj!

(fot. ze zbiorów W.Sypka)

(fot. ze zbiorów W.Sypka)

(fot.Wikipedia)

(fot.Wikipedia)

Mineralog z Akademii Górniczo - Hutniczej prof. MACIEJ  PAWLIKOWSKI przypomina, że niegdyś PIENINY kusiły nie pięknymi widokami, nie spływem przełomem Dunajca, ale .... złotem.


Kusiły, ale złota nie było!

Posłuchaj!

ZBIGNIEW SZCZERBA ma rodzinę od wielu pokoleń związaną z CIĘŻKOWICAMI.

Narożny dom przy ciężkowickim Rynku, z przepięknymi piwnicami, liczy ponad 200 lat.

Należał do jego dziadków.

Tam też w 1916 r. urodziła się jego mama z domu KLIMONTOWSKA.

W salonie u pradziadka Klimontowskiego bywał Ignacy Jan Paderewski (1860 - 1941) w czasie gdy przebywał w swej rezydencji w KĄŚNEJ - DOLNEJ.

Na uwagę zasługuje też znajdujący się na terenie posesji przydomowy, piętrowy, kamienny spichlerz jeden z niewielu tego typu w Polsce.

Posłuchaj!

W "Jaworznickim Słowniku Biograficznym" czytelnicy odnajdą biogram WACŁAWA DAMSKIEGO (1858 - 1923), doktora medycyny, uczestnika I wojny światowej i działacza samorządu lekarskiego.

Przez większość życia związany z KRAKOWEM miał jednak jaworznicki okres w swym życiorysie.

W Jaworznickim Gwarectwie Węgla Kamiennego w 1887 r. został zatrudniony na stanowisku lekarza kopalnianego.

Od 1896 r. był prezesem tamtejszego Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego "SOKÓŁ", a w 1906 r. pełnił funkcję asesora przy ówczesnym burmistrzu Jaworzna Antonim Jeleniu.W Jaworznie urodzili się jego synowie WŁADYSŁAW (ur. 1890) oraz TADEUSZ (ur. 1894) - zauważa autor biogramu Wacława Damskiego, kustosz Muzeum Miasta Jaworzna PIOTR BURCZY.

Posłuchaj!

fot. z książki Wandy Dulak

fot. z książki Wandy Dulak "NADPOPRADZKA DAWNOŚĆ. Gwara i kultura górali z okolic Piwnicznej" (2018)

Ponieważ to ostatnia tegoroczna audycja, to na jej zakończenie z noworocznymi życzeniami na ludowo pośpieszy  ANDRZEJ TOMASIAK członek Zespołu Regionalnego „Dolina Popradu” z Piwnicznej – Zdroju.
Zaśpiewa też jedną z kolęd życzeniowych Górali Nadpopradzkich.

Posłuchaj!

A.Tomasiak (fot. Iza Kulig)

A.Tomasiak (fot. Iza Kulig)

Autor:
Jan Stępień

Wyślij opinię na temat artykułu

Najnowsze

Kontakt

Sekretariat Zarządu

12 630 61 01

Wyślij wiadomość

Dodaj pliki

Wyślij opinię