- Jesteśmy partia odpowiedzialną, przewidywalną, dającą gwarancję odpowiedzialnej polityki - mówi A. Mularczyk. - Po drugiej stronie mamy zlepek kilkunastu różnych partii. Nieszczęściem dla Polski by było gdyby te kilkanaście różnych partii z różnymi programami, osobowościami miały tworzyć rząd. To byłaby prosta droga do katastrofy w tych trudnych, niebezpiecznych czasach.
Arkadiusz Mularczyk wierzy też, że PiS w okręgu nowosądeckim zachowa 8 mandatów poselskich.