Archiwum Narodowe w Krakowie otacza opieką
niezwykłe materiały archiwalne z lat 1917–1922, będące
spuścizną rządu Ukrainy z czasu jego działania
zarówno w kraju, jak i na emigracji w Rzeczpospolitej" czytamy w katalogu wystawy  "Rząd na emigracji, kancelaria poza krajem"
Małopolskie - pierwszy rząd Ukraińskiej Republiki Ludowej w Tarnowie z lat 1917-1922 " autorstwa Iwony Fiszer