W relacji Grzegorz Bernasik wykorzystał fragment filmu Mariusza Waltera "Ballada o Fiacie i siedmiu wspaniałych"

 

Małopolskie Legendy Sportu w Rano na Tak w środy po godz. 8 - zapraszamy!