Ta bogato ilustrowana publikacja jest pierwszą propozycją monograficznego opisu polskich wnętrz okresu realizmu socjalistycznego. Prezentuje szerokie spektrum realizacji powstałych dla budynków instytucji kultury (teatry, kina, domy kultury), obiektów o przeznaczeniu edukacyjnym, usługowym, rekreacyjnym, wreszcie – gmachów władz państwowych. To zarówno wnętrza dobrze znane dzisiejszym odbiorcom, jak i realizacje mało rozpoznawalne.

Książka składa się z dwóch części. Pierwsza szkicuje kontekst problemowy, druga jest katalogiem Z uwagi na monograficzny i przekrojowy charakter książki katalog obejmuje realizacje zarówno wyróżniające się pod względem artystycznym, jak i zupełnie typowe.

Znajdziemy opisy i fotografie kilkuset historycznych już wnętrz, w tym wiele z Krakowa, i nie tylko z Nowej Huty. - To opowieść o bardzo szczególnych i nieoczywistych relacjach miedzy ideologią a architekturą wnętrz - mówi Aleksandra Sumorok w rozmowie z Justyna Nowicką.