Czy sprawa abp. Dzięgi zmieni polski kościół ? O tym  dyskutować będą Anna Dziduszko z Inicjatywy Modlitwy za Zranionych,
Marta Łysek - teolog z Deon.pl oraz ks. Piotr Studnicki - Kierownik biura Delegata KEP do spraw Ochrony Dzieci i Młodzieży.