Fotografie

1. Kpr. pchor. Stanisław  Wożniak ps. "Panurg" ze Zgrupowania AK "Kampinos" pozuje do zdjęcia z pistoletem maszynowym  sten i pieskiem  / AIPN

2.Partyzanci Zgrupowania AK "Kampinos" podczas posiłku, widoczne peemy sten / AIPN

3. Pistolet maszynowy  produkcji konspiracyjnej, będący przeróbką pistoletu maszynowego PPSz 41 (czyli popularnej pepeszy)  i dwa granaty  należące do antykomunistycznego oddziału Mariana Michalskiego ps. "Drągal II" /  AIPN

4. Tadeusza Rajszczak "Maszynka", piętnastoletni powstaniec warszawski z batalionu "Miotła" z peemem Błyskawica / AIPN