Odpowiedzi szuka w archiwach, prowadzi obserwacje uczestniczące i zbiera wywiady. "Materialne pozostałości niemieckich kultur w Europie Środkowej traktuję jak duchy. Zmuszają one do interakcji z widmową obecnością poprzedników. Pomaga mi to zrozumieć motywacje i postępowanie nowych osadników na tzw poniemieckich ziemiach" - mówi  Dr Karolina Ćwiek-Rogalska z  Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, laureatka tegorocznej nagrody NCN. Przygląda się temu, jak proces ponownego zasiedlania terenów dawniej zamieszkiwanych przez społeczności niemieckie i niemieckojęzyczne wyglądał w powojennej Polsce i Czechosłowacji. 

W jaki sposób  powstawały nowe społeczności, które nazywam kulturami osadniczymi? Jak nowi mieszkańcy postępowali z rzeczami, które zostały po poprzednikach ?