Zakończyła się pierwsza sesja XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów. Odbywał się pod hasłem „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”.
Druga sesja została zaplanowana na październik 2024 roku. O nadziejach związanych z synodem rozmawiałam z s. Agnieszką Koteją Albertynką i Pawłem Szopą ze wspólnoty NamARKA"