"Sewilla – wedle popularnego przysłowia – jest cudownym miastem. W nim życie płynie własnym rytmem pomiędzy kościołami a barami, które, jak z przekonaniem twierdzą sami sewilczycy, znajdują się przy każdej ulicy. W labiryncie ulic raz po raz można spotkać wcale niespieszące się elegancko ubrane damy z peinetami ukrytymi pod mantylami, mężczyzn w smokingach, kapłanów w koloratkach czy zakonnice w ciężkich habitach."

Ks. prof. Andrzej Witko jest uznawany za jednego z najwybitniejszych w Polsce znawców sztuki hiszpańskiej. Kieruje Katedrą Historii Sztuki Nowożytnej w Instytucie Historii Sztuki i Kultury na Wydziale Historii Sztuki i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Jego zainteresowania koncentrują się wokół historii sztuki nowożytnej, ikonografii chrześcijańskiej, sztuki hiszpańskiej, duchowości w sztuce, obrazu i kultu Bożego Miłosierdzia, sztuki Krakowa oraz filozofii sztuki.