Szkolenia organizowane dla małopolskich terytorialsów mają charakter modułowy i obejmują regularne zajęcia na strzelnicy, taktykę bojową, oraz m.in. medycynę pola walki.  - Choć to dopiero wstęp, już na tym poziomie, dochodzi do pierwszej weryfikacji - przekonuje kpt. Adam Trębacz Oficer Prasowy 11 MBOT. - Szesnastka wiąże się z ogromnym wysiłkiem fizycznym, ale również obciążeniem psychicznym i stresem. Program jest napięty. Sprawdzamy umiejętności  strzeleckie przyszłych żołnierzy, współpracę i łączność w sekcji, reakcję na kontakt ogniowy a także orientację w terenie i gotowość pomocy koledze – argumentuje kpt. Trębacz. Kompleksowe szkolenie terytorialsów trwa 3 lata i składa się z kursu podstawowego, specjalistycznego oraz końcowego zgrywania w sekcjach. 

Zwieńczeniem listopadowego wcielenia  będzie uroczysta przysięga wojskowa, która odbędzie się w najbliższą sobotę, 2 grudnia o godzinie 11:00, na Rynku w Nowym Targu.

W trakcie 14-dniowego szkolenia instruktorzy uczyli kandydatów podstaw wojskowego rzemiosła. Szkolenie ma charakter modułowy i obejmujące szereg obszarów stanowiących podstawę wykorzystywaną w późniejszych etapach. Rdzeń stanowi oczywiście szkolenie bojowe, w którym realizuje się między innymi zagadnienia związane z taktyką indywidualną. Choć to dopiero wstęp, już na tym poziomie, dochodzi do pierwszej weryfikacji.

Szkolenie podstawowe wiąże się z ogromnym wysiłkiem fizycznym, ale również z wytrwałością psychiczną. W dniu dzisiejszym przygotowaliśmy dla naszych rekrutów szereg zagadnień, które mają na celu zweryfikowanie nabytych przez nich umiejętności. Program jest napięty. Sprawdzamy przyszłych żołnierzy m.in. pod kątem umiejętności strzeleckich, przekazywania sobie sygnałów, reakcji na kontakt ogniowy, nawigacji w terenie czy pierwszej pomocy na polu walki” – tłumaczy kpt. Adam Trębacz Oficer Prasowy 11 MBOT

Nowi żołnierze doskonale wiedzą, że na tym nie kończy się ich nauka wojskowego rzemiosła. Pełne wyszkolenie terytorialsa trwa 3 lata.

Zwieńczeniem szkolenia będzie uroczysta przysięga wojskowa, która odbędzie się w sobotę, 02 grudnia 2023r., o godzinie 11:00, na Rynku głównym w Nowym Targu.