Jeden człowiek może bezinteresownie pomóc nawet kilkunastu osobom. Choć są to tematy bardzo trudne i delikatne, to warto o tym rozmawiać. Polskie prawo zakłada tzw. zgodę domniemaną na pobranie narządów w przypadku śmieci.

Rozmawiają: ratownik medyczny Michał Kaleta, Koordynator Transplantologii i Mechanicznego Wspomagania Krążenia w Klinice Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II, i Marzena Florkowska.