WOJCIECH KOZAK - wicemarszałek Małopolski, polityk, działacz samorządowy i spółdzielczy. W zarządzie województwa małopolskiego zasiada nieprzerwanie od 2006 r. Odpowiada za sprawy ochrony zdrowia, polityki społecznej i prorodzinnej, ochrony środowiska, a także infrastruktury przeciwpowodziowej i rolnictwa. Przewodniczący Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej oraz Rady ds. Produktów Tradycyjnych. Jest autorem programu Małopolskie Remizy, w ramach którego od 2009 r. gminy otrzymują pomoc finansową na remonty i prace budowlane w remizach Ochotniczych Straży Pożarnych. Wiceprezes Zarządu Małopolskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego, a także członek Rady Naczelnej tej partii. Absolwent Politechniki Krakowskiej na Wydziale Mechanicznym, ukończył także podyplomowe studia z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia.