Wolność jest w Niej" s. Anna Maria Pudełko AP • Maria Miduch - Lektura książki to  okazja, by poznać biblijną Miriam uwolnioną z wszelkich apokryficznych pozłotek i wielowiekowej dewocyjnej nabożności. Miriam, która uczy, jak żyć, by poczuć wolność i spełnienie.