Odwiedzamy dziś groby bliskich zmarłych , imiona, nazwiska czasem mniej lub bardziej udane fotografie? A co skrywa się za tabliczkami z napisem "NN". Jak mówić o śmierci - intymnym, i  zarazem naturalnym wydarzeniu w życiu człowieka o tym dziś rozmawiają Anna Dziduszko Wspólnota Hanna, o.Dominik Dubiel SJ