Radio Kraków

edukacja medialna

Medialny "savoir vivre" - znajomość dobrych manier, zwyczajów i reguł grzecznościowych

Choć uwarunkowany kulturowo, wszędzie dotyczy, między innymi, komunikacji, także tej medialnej. Ale jak zachować maniery w internecie? I jakimi zasadami się tu kierować?

Jaka jest obecna refleksja nad rozwojem sztucznej inteligencji?

Jednym z najpilniejszych zadań dla polskiej oświaty powinno być sformalizowanie edukacji obejmującej nowe media i sztuczną inteligencję - tak uważa prof. Klaudia Cymanow-Sosin, medioznawczyni z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Dziś Polska Akademia Umiejętności rozpoczęła dwudniową konferencję poświęconą m.in. zagrożeniom, jakie niesie ze sobą kultura algorytmów. O konieczności edukacji medialnej z prof. Klaudia Cymanow-Sosin rozmawiał Jacek Bańka.

Mija 105 lat od powstania pierwszej polskiej rządowej agencji informacyjnej

Polska Agencja Telegraficzna została założona przez grupę polskich dziennikarzy jesienią 1918 roku, którzy przejęli siedziby Wiedeńskiego Biura Korespondencyjnego w Krakowie i we Lwowie. Potem przeniesioną ją do Warszawy. W latach międzywojennych PAT stała się urzędową agencją prasowo-informacyjną II Rzeczypospolitej Polskiej i była podporządkowana Prezydium Rady Ministrów.

Dziś obchodzimy Dzień Emotikona.

Z tej okazji zastanowimy się, skąd się wziął fenomen małych znaków komunikacyjnych oraz jaka jest ich rola w codziennym życiu. Czy niewielkie symbole mogą przekazać rzetelnie nasze emocje? Kiedy są one środkiem do kształtowania wizerunku? I wreszcie jak wpływają na kulturę organizacyjną firm?

„Brzdąc w sieci”: o nadużywaniu technologii przez najmłodszych, ale z winy rodziców

Rodzice coraz częściej wykorzystują urządzenia mobilne jako niańki dla swoich dzieci. Możliwość korzystania z tabletów i telefonów czy oglądanie telewizji uspokaja maluchy, ale negatywnie wpływa na ich rozwój. Tak wynika z badań „Brzdąc w sieci”, które zostały przeprowadzone przez zespół badaczy z Akademii Pedagogii Specjalnej w Warszawie. To jedno z pierwszych badań na świecie, które zajęło się tym obszarem, badając tak szeroką grupę respondentów. W badaniu udział wzięło bowiem aż 744 dzieci w wieku do 6 lat i 744 rodziców.

Sztuczna Inteligencja a dziennikarstwo

Technologia postępuje naprzód i powoli wyręcza nas w codziennych czynnościach. Ale czy może zastąpić nas w zawodzie? Czy sztuczna inteligencja jest na tyle "inteligentna", by przejąć rolę dziennikarza? Dziś w radiowej lekcji wiedzy o społeczeństwie przyjrzymy się możliwościom, jakie SI oferuje reporterom. I zobaczymy, czy może ich zastąpić w pracy.

Świat współczesnych mediów. DEBATA

Gośćmi debaty Radia Kraków byli: mecenas Karol Pietras - prawnik z SGH w Warszawie, dr Bartosz Łukaszewski - socjolog z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II i dr Marcin Kędzierski - ekonomista z Uniwersytetu Ekonomicznego.

Rola sztucznej inteligencji w świecie medialnym. DEBATA

Nowe, niezbędne kompetencje w świecie nowych mediów, rola sztucznej inteligencji w świecie medialnym i zmiana społeczna - to był przedmiot debaty w Radiu Kraków. Ekspertami byli: prof. Klaudia Cymanow-Sosin, medioznawczyni z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Marcin Makowski, dziennikarz i publicysta i Dawid Kaczmarczyk z Akademickiego Centrum Medialnego, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II.

W kalendarzu dziś Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego. Czym ono faktycznie jest?

Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego to coroczne święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Z tej okazji na świecie organizowane są wydarzenia poświęcone nowym technologiom, roli informatyki w rozwoju społecznym i gospodarczym. Czym jest społeczeństwo informacyjne i jakie niesie ze sobą korzyści oraz zagrożenia?

XVII Konferencja Naukowa Etyki Mediów. Sztuczna inteligencja: upodmiotowienie maszyn – uprzedmiotowienie człowieka

Sztuczna inteligencja jest popularnym i częstym tematem dyskursu publicznego, przekazów medialnych, jak również dyskursu naukowego i badań medioznawczych. Pojęcie to sformułowane już prawie 70 lat temu przez Johna McCarthy’go, uległo z czasem semantycznej modyfikacji i bywa używane współcześnie nie tylko w poważnym i precyzyjnym naukowo ujęciu technicznego symulowania wybranych funkcji ludzkiego umysłu i zmysłów według reguł numerycznej algorytmizacji, ale także w kontekstach popularnych dyskusji i przekazów, w których obejmuje ono całość ukrytego i niekontrolowanego przez człowieka funkcjonowania maszyn i aplikacji.

Najnowsze

Kontakt

Sekretariat Zarządu

12 630 61 01

Wyślij wiadomość

Dodaj pliki

Wyślij opinię