Na Uniwersytecie Jagiellońskim otwarto nowy, 656. rok akademicki. Inaugurację poprzedziła msza święta w Kolegiacie świętej Anny i tradycyjny pochód profesorów z Collegium Maius do Auditorium Maximum. W uroczystościach wzięła udział reprezentacja profesorów i nowych studentów każdego z szesnastu wydziałów UJ. Fot. Marek Lasyk.