Ogólnopolska akcja 16. Batalionu Powietrznodesantowego "Trenuj z Wojskiem" na poligonie "Pasternik" w Krakowie. Akcja to jednodniowe szkolenie wojskowe dla osób cywilnych obejmujące m.in.: strzelanie, rzut granatem, samoobronę, udzielanie pierwszej pomocy, zakładanie masek przeciwgazowych i elementy taktyki. Fot. PAP/Łukasz Gągulski